Duyuru: Siyasi ve Hakaret içeren şiirlerin yayınlanması yasaktır. Bu tür şiirleri ve şairleri İletişim sayfasından şikayet edebilirsiniz.
Misafir
Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel
BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 96 - Necdet Gürçiftçi

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 96


O dinderler(peygamberler), alimler, alimeler
Siz zengin olun, şirketler kurun, cehalete ve nefse esir olun
Birbirinize düşman olun mu diye geldiler
Kendinizden utanmıyorsanız onlardan utanın
Ey üniversiteye giden, o üniversiten için ne kadar alimin, alimenin, bilimcinin
Canı yandı biliyor musun
Sen zengin olasın, nefse esir olasın, cehalete esir olasın yoksa insanlığa, bilime
Hizmet edesin diye mi
Ey insanlar, ey insanlık herşey sizi incir çekirdeği bir dünyaya
Ve o dünyada kafa kuma gömülü olmaya yönlendiriyor
Ve eğitimden sanata, medyadan ekonomiye
Demokrasiden siyasete, bilimden hukuka, kimliklerden diplomalara kadar herşey de
Mutluluk, başarı, özgürlük ve medeniyet diye buna göre düzenlenmiş
Tüm dünya, tüm insanlık olarak birleşmek yerine
Diploma diploma, ev ev, işyeri işyeri, meslek meslek, iş iş
Cinsiyet cinsiyet, moda moda
Din diye inanç inanç, mezhep mezhep, tarikat tarikat bölünmüşsünüz
Öyle ki üniversiteler, siyasi partiler bile sizi birleştirmek için bölmek için
Ne çok seviyorsunuz bir, beraberlik, birlik olmak yerine bölünmeyi
Ve üstüne bir de düşmanlığı
Sonra da bir de 3. dünya savaşı beklemiyorsunuz, istemiyorsunuz öyle mi
Gerçek ki siz çocuklarını, torunlarını bile düşünmeyen, yalnızca kendi çıkarlarını
Ve günü kurtarmayı düşünenlersiniz
Atom bombaları karşısında hangi diploma, hangi ev, hangi işyeri, hangi meslek, hangi iş
Hangi cinsiyet, hangi moda
Hangi inanç, hangi mezhep, hangi tarikat sizi koruyabilir
Gerçek ki gerçekler ve doğrular açısında kesilmeye bekleyen koyunlar gibisiniz
Ve kasaplarınız da demokrasi diye oy verdiğiniz
Sizi bölen, ayıran, sizi size düşman eden siyaset, siyasetçilik olacak
Öyleyken neden hala tek doğru, iyi, güzel birleştirici felsefede, bilimde
Ve dini açıklayan Din hadisileri''nde birleşmiyorsunuz
Kuşkusuz ki bu birleşmeyi önleyen şey cehaletiniz, kibiriniz, nefsinizdir,
Bunca üniversiteye, bunca üniversiteliye karşın
Kuşkusuz sizler, insanlık hep bölünmüşlük, düşmanlık, ayrımcılık, kavgacılık, gerilim
Nicellik, tikellik, nefs üzerine kurulusunuz
Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri dini insanları, insanlığı, ülkeleri
Toplumları, halkları, milletleri, insan olmayı birleştirmeye çalışırken
Ne yazık ki siyaset, siyasi partiler, siyasetçilik, siyasetçiler daha da bölmeye
Daha da ayırmaya çalışmaktadır
Ve buna bir de utanmadan demokrasi, ''Halkın tercihi'', ''Halkın iradesi'' denilmektedir
Oysa demokrasi siyaset, bölücülük, ayrımcılık değil felsefe, bilim, vicdan ve ahlaktır
Siyasi partiler varken nasıl birlik beraberlik, huzur güven, dostluk kardeşlik
İçinde olabilirsiniz
Onlar bölücülük, ayrımcılık, düşmanlık, kavga
Gerilim, savaş lokomotifine sürekli kömür, odun atmak gibidir
Ey insanlıkm 21. yüzyılda da neden hala nitel, soyut, evrensel
Felsefel, bilimsel, mantıksal, ahlaksal, vicdansal, insanlıksal olarak akıllanamıyorsun
Birgün tüm milletler kalkacak, yok olacak, evrilecek
Ve tüm dünya ''İnsan, insanlık'' olacak
Ve ayırımlar(ayrımlar) bedende değil beyinde, ruhta, kişilikte olacak
Benim ''Türk bilgesi''liğim ırkçı, somut, nicel bir yaklaşım değil
Atatürk Türkiyesi Türkiyeliliğinin
Atatürk Türkiyesi''nin bilgeliğe
Evrenselliğe, insanlığa katkısını vurgulamak içindir
Yani ''Türk bilgesi''nde vurgulanan ve amaç Türklük ve Türkiyelilik değil bilgeliktir
Yani Türk olmak insan olmaktan değil insan olmak Türk olmaktan
Türk olmak bilge olmaktan değil bilge olmak Türk olmaktan üstün tutulmuştur
Ki bu birgün Tek dünya devleti, Tek dünya halkı, Tek dünya dili, Tek dünya dini
Gidişine ve amacına uygunluktur
Yani ''Türk bilgesi''ndeki ''Türk''lük nicel değil nitel, somut değil soyuttur,
Çok acı ''Falan üniversiteyi bitirdim, filan üniversiteyi bitirdim'' gibi şeyler diyenlere
Çok acı ''Hukuk okudum, tıp okudum, mühendislik okudum'' gibi şeyler diyenlere
''Üniversite okudum'' diyenlere
Çok acı ''Üniversite mezunuyum'' yerine ile gurur duymak, övünmek yerine
''Falan üniversiteyi bitirdim, filan üniversiteyi bitirdim''
''Falan fakülte okudum, filan fakülte okudum''
''Doktorum, mühendisim, avukatım, savcıyım, yargıçım, eczacıyım, öğretmenim
Mimarım, bankacıyım, mali müşavirim, müdürüm, genel müdürüm, miletvekiliyim, bakanım
Gazeteciyim, televizyoncuyum, yazarım, şairim'' gibi bireysellik, geçim, ekmek kapısı içeren
Evrensellik içermeyen şeyler gibi diyenlere
Gerçek ki onlar üniversite değil meslek okumuş, üniversite değil meslek öğrenmiş olanlardır
Ne acı ''Üniversiteye gidiyorum'' yerine ''falan üniversiteye gidiyorum
Filan üniversiteye gidiyorum'' gibi diyenlere
Kuşkusuz ki onlar üniversitenin, üniversiteliliğin, üniversite okumanın nedenini
Amacını, anlamını, önemini, değerini anlamamış olanlardır
Onlar çiçekleri görüp dağı görmeyenler
Evleri görüp ülkeyi görmeyenler
Yalnızca kendilerini görenler gibidirler
İşte ''Üniversieye gdiyorum'' yerine ''Falan üniversiteye, filan üniversiteye gidiyorum''
''Falan fakülteye, filan fakülteye gidiyorum''
''Üniversite mezunuluk'' yerine ''Doktor, mühendis, avukat, savcı, yargıç, eczacı, öğretmen
Mimar, bankacı, mali müşavir, müdür, genel müdür, milletvekili, bakan
Gazeteci, televizyoncu
Olmakla gururlanılan, övünülen ülkelerde hem eğitim
Hem de dünyanın en zengin, en teknolojili ülkesi olsa da ülkenin kendisi geridir
Onlar ki gittikleri üniversiteyi, fakülteyi gören
Ancak bilim tarihindeki insanlık tarihindeki, bilime, insanlığa değer, önem, hizmet vermiş
Düşünürleri(filozofları), alimleri, alimeleri, bilgeleri, bilimcileri
Düşünce emekçilerini, bilim emekçilerini, din emekçilerini
İnsanlık emekçilerini görmeyenlerdir
Yalnızca kendilerini görenlerdir
Ne acı deniz içinde balık olup da denizi bilmemeye
İnsan balığı için o deniz ki felsefedir, bilimdir, insanlıktır
İşte dünya 21. yüzyılda bile bunca bilime, bunca üniversiteye, bunca üniversiteliye
Bunca öğretmene, bunca akademisyene, bunca bilimciye, bunca yazara, bunca şaire
Bunca medyaya, bunca siyasi partiye karşın hala barış, huzur, güven, bilimsellik
İnsancalık içinde değilse bu yüzdendir
Yani üniversitelilerin yalnızca kendilerini görmeleri yüzünden,
Duvarı nem
Bir ülkeyi ve toplumu siyaset yıkar
Siyaset küf gibidir
''Sen bendensin gel, sen benden değilsin git'' der
Böyle devlet ayakta durmaz
Felsefeye, bilime, dini tanımlayan Din hadisileri yerine demokrasi diye
Siyasete dayalı devletler bu yüzden barbarlığa, vahşete, gericiliğe, zulüme
Diktatörlüğe, savaşa yönelirler,
İnsanlığın temel ve genel sorunu akılsal ve ruhsaldır
Ekonomisel ve eğitimsel değil
Ülkelerin geri kalmış bölgelerinin de
Bu yüzden ki insanlık Sodom''u, Gomora''yı, Pompe''yi suçlarken, kötülerken
Onlardan daha kötü duruma hazla, zevkle, başarı, gelişme diye gelmiştir
Üniversite okumuş insanların bile hallerine bakınız
Üstlerinden alimlik, alimelik, bilgelik, ahlak, bilimsellik mi akıyor
Yoksa bunlara aykırı herşey mi, yozluk mu
Genelde insanlığın, özelde geri kalmış bölgelerin geri kalmış toplumlarının sorunu
Asla ekonomi ve eğitim ile çözülemez
Bu durum ancak felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri ile çözümlenebilir
Bu yüzden insanlığın ve ülkelerin hapishanelere değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri''ne dayalı dine
Hapishanelere değil akıl-ruh hastahanesilerine(hastahanelerine) gereksinimi vardır
Bu işler para ile, eğitim ile düzelmez
Gelişmiş, zengin, eğitim düzeyi yüksek ülkelere bakın
Felsefe, bilim, bilimsellik, ahlak, edeb, alimlik içinde mi yüzüyorlar
Ahlaksızlık, yozluk içinde mi
Yani geriye baksanız Afrika, ileriye baksanız Avrupa
Hangisi düzgün
Gerçek ki insanlık öyle yozlaşmış ki ekonomi ve eğitim ile düzelecek durumda değil
Sonra eğitim bıçak gibidir, yarar da sağlar zarar da
Ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı, nefs esiri kafalarla verilen eğitim zaten yanlıştır
Yani doğru eğitim bile doğru insanlarla verilirse doğrudur
Peki bir de öğretmenlerin, akademisyenlerin hallerine bakın
Felsefe, bilimsellik, Din hadisileri yerine
Beyin, ruh, nitelik, soyutluk denizi yerine
Moda ve bilimdışı inançlar içinde
Beden, nicelik, madde, kütle denizi içinde yüzen
Unutmayın siyaset varsa savaş da vardır
Nefs varsa siyaset de vardır
Din hadisileri''nden başlayıp felsefede, bilimde birlik olun
Nefsi yenmeyenlerle alim, alime de olsalar doğru, iyi, güzel yola, dünyaya gidilmez çünkü
Size birbirinize eleştiriyi değil ayrımcılığı, düşmanlığı getiren herşeyi red edin
Herkes birbirine düşman olursa insanlığın, felsefenin, bilimin, dünyanın, var olmanın
Ve dinin ne anlamı kalırki(kalır ki)
Çünkü felsefe, bilim ve Din hadisileri birleştiricidir ve evrensel tek birleştiricidir.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 7.12.17/08.08Okunma Sayısı : 34
Yayınlanma : 7.12.2017

Diğer Şiirleri      
Puan Ortalaması: 0/10 (0 oy)

Favori Şiirlerime Ekle           Arkadaşıma Gönder